1 
2 
3 
4 
5 
6 
  • 1 Kehittyvä teknologia

  • Digitalisaatio ja globalisaatio ovat muuttaneet työelämää, työn tekemistä ja oppimista merkittävästi. Teknologisen muutoksen vaikutukset sekä työntekijän että organisaatioiden toimintaan ovat huomattavat. Osio pitää sisällään kymmenen väittämää, joissa tarkastellaan valmiuttanne tulevaisuuden haasteisiin.